ALLMÄNNA VILLKOR

Version nummer 1.5 Senast uppdaterad 3 april 2020

 

1. INTRODUKTION:

 

1.1. Genom att använda och/eller besöka någon del av webbplatsen www.spinit.com ("Webbplatsen"); relaterat Internet, mobil eller andra plattformer via webbplatsen och andra relaterade URL:s som tillhör eller är licensierade till SpinIt eller genom att öppna ett konto på webbplatsen så samtycker du användaren (nedan: ”Du”, ”du”, ”din” eller ”spelaren”) till att vara bunden till:

 

1.1.1. Dessa Användarvillkor som reglerar ditt förhållande med oss.

 

Genom att besöka webbplatsen och/eller registrera och/eller använda tjänsterna så accepterar du att vara och är bunden till dessa Användarvillkor (kan även hädanefter betecknas som Villkor), som visas på denna sida, inklusive vår Sekretesspolicy;

 

1.1.2. Vår Sekretesspolicy och Cookie Policy anger hur vi använder personlig information som du tillhandahåller oss. Genom att acceptera dessa Användarvillkor och genom att godkänna vår Sekretesspolicy och Cookie Policy som tillhandahålls till dig, så godkänner du ditt samtycke till dessa villkor som anges däri.

 

1.1.3. Eventuella spelregler som finns tillgängliga på webbplatsen från gång till gång.

 

1.1.4. Eventuella villkor för välkomstbonusen som kan hittas på webbplatsen.

 

1.2. Alla de villkor som anges ovan skall tillsammans hänvisas till som "Villkoren".

 

1.3. Läs villkoren noga innan du godkänner dem. Om du inte godkänner att acceptera och vara bunden av villkoren vänligen öppna inte ett konto eller fortsätt använda webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen förutsätter att du accepterar villkoren.

 

1.4. DU FÅR INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN OM DU ÄR UNDER 18 ÅR ELLER UNDER DEN LAGLIGA ÅLDER DÄR SPELANDE ÄR FÖRBJUDET UNDER DEN JURISDIKTION SOM GÄLLER FÖR DIG.

 

1.5. Villkoren kommer att träda i kraft 03.04.2020

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

2. PARTERNA

 

2.1. Webbplatsen drivs och förvaltas av Genesis Global Limited, Malta registreringsnummer C65325 med säte; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Genesis Global Limited är licensierat och reglerat av Spelinspektionen för att erbjuda online speltjänster i Sverige. Tillståndet gäller från 1 januari 2019 fram till 31 december 2023.

 

2.2. Hänvisningar i användarvillkoren till "oss", "vår", "vi" eller "bolaget" är hänvisningar till den part som du har avtal med, enligt ovan.

 

3. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR

 

3.1. Vi kanske måste ändra villkoren på grund av ett antal orsaker, inklusive kommersiella skäl, för att följa nya lagar eller regler eller för orsaker som har med kundservice att göra. De mest uppdaterade användarvillkoren kan nås här och det datum då de trädde i kraft noteras.

 

3.2. När vi ändrar dessa användarvillkor meddelar vi dig innan sådana ändringar görs och spelaren måste bekräfta godkännandet. Om du misstycker, måste du sluta använda webbplatsen.

 

4. ATT ÖPPNA DITT KONTO

 

4.1. För att spela via webbplatsen, måste du registrera ett konto på hemsidan (“Ditt konto”). När du registrerar ditt konto kan du ombes att verifiera dina uppgifter genom att skicka in dokumentation som styrker uppgifterna som du registrerat. Du har 30 dagar på dig att lämna in de begärda handlingarna. Under dessa 30 dagar anses ditt konto vara ett tillfälligt konto. Om du inte skickar verifieringshandlingar som begärts inom de första 30 dagarna från datumet av kontoregistrering kommer ditt konto att stängas.

 

4.2. Du får inte öppna ett konto om du befinner dig i en jurisdiktion där ansökan om att öppna ett konto och/eller använda våra tjänster är olagligt eller strider mot någon tillämplig förordning ("Förbjuden Jurisdiktion"). Det är ditt ansvar att säkerställa att det här inte är fallet. Vi förbehåller rätten att omedelbart stänga ditt konto om vi får reda på att ditt konto har öppnats, eller använts från en Förbjuden Jurisdiktion. "Förbjuden Jurisdiktion" innefattar USA och dess territorier, Frankrike och dess territorier, Spanien, Danmark, Iran, Israel, Portugal, Rumänien, Turkiet, Ukraina, Belgien, Australien, Slovenien, Grekland och andra jurisdiktioner där vi inte är verksamma eller där tjänsterna anses vara olagliga enligt gällande lagar.

 

4.3. När du försöker öppna ett konto eller använda webbplatsen från någon annan jurisdiktion är det spelarens ansvar att kontrollera om spel är lagligt i just den jurisdiktionen.

 

4.4. En spelare måste registrera sig personligen genom att följa instruktionerna på skärmen.

 

4.5. När du öppnar ditt konto kommer du att bli ombedd att förse oss med personlig information, detta inkluderar ditt namn, födelsedatum, personnummer eller motsvarande, svensk bostadsadress, telefonnummer och e-postadress (“Personuppgifter”).

 

4.6. Du bekräftar härmed och accepterar att, genom att använda tjänsterna som finns tillgängliga på webbplatsen, kan du både vinna och förlora pengar.

 

4.7. Du tillåts endast ett konto på den här webbplatsen. Om du har fler än ett konto måste du meddela oss meddetsamma. Dessutom tillåts endast ett konto per IP/ hushåll. Om du öppnar fler än ett konto, så kommer vinster på båda konton att förverkas och alla konton kommer att stängas. Det kan även hända att vi stänger ditt första konto. Om vi lämnar ditt första konto öppet kommer alla tidigare insättningar som återstår som saldo på andra konton (det ”Duplicerade Kontot”) att läggas till ditt första konto. Om vi upptäcker att det finns fler än ett konto registrerat för ditt hushåll förbehåller vi oss rättigheten att blockera eller stänga alla konton för det hushållet.

 

4.7.1. Alla transaktioner som gjorts från Duplicerade Konton kommer att ogiltigförklaras;

 

4.7.2. Företaget förbehåller sig rätten att besluta om duplicerade/flera konton som insättningar gjorts på av spelare och det kommer att vara enligt eget gottfinnande att bestämma de åtgärder som vidtas. Företaget kan fortfarande överväga att återbetala spelaren om det fortfarande finns en balans på hans konto.

 

4.7.3. Alla eventuella uttag, vinster eller välkomstbonusen du tjänat eller erhållit under tiden dubbelkontot varit aktivt förverkas av dig och kan krävas tillbaka av oss. På begäran ska du betala tillbaka alla medel som erhållits via uttag från dubbelkontot plus en avgift på 10 % som kommer att tas ut.

 

4.8. Om du vill öppna ett nytt konto, kan du göra detta genom att kontakta kundtjänst på [email protected]. Om ett nytt konto öppnas kommer det gamla kontot att stängas. Du kommer inte att vara berättigad till välkomstbonusen om du begär att avsluta ditt tidigare konto och öppnar ett nytt.

 

4.9. Du måste hålla ditt konto och dina uppgifter uppdaterade.

 

4.10. Du kan stänga ditt konto genom att klicka här.


Om du vill ta en paus under en förbestämd period på grund av ansvarsfullt spelande, klicka här för panikknappen.


Om du känner att du vill ta en längre periods paus från casino för att spel orsakar dig problem, klicka här för att självutesluta dig.


För att ta en paus från alla Genesis Global Limited casinos, vänligen kontakta oss via live chatten, email eller telefon. Tänk också på att använda Spelpaus, där du kan självexkludera dig från alla svenska licensierade sidor.


Genom att avsluta ditt konto godkänner du också att du förverkar välkomstbonusen som du eventuellt har erhållit.


Om företaget eller spelaren bestämmer att stänga ett konto så ska de riktiga pengar som återstår överföras till den ursprungliga insättningsmetoden och en administrationsavgift på 3% kommer att debiteras, med en avgift på minst 25 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta.


För mer information om den bästa åtgärden för dig, besök vår sida för Ansvarsfullt Spelande eller så kan du kontakta oss via vår e-postadress [email protected].

 

4.11. Om ditt konto stängs på grund av spelberoende eller om ditt konto har stängts på grund av bedrägeri accepterar du att du är förbjuden att öppna ett nytt konto. Företaget kommer inte att vara ansvarigt om du lyckas öppna ett nytt konto, varken för denna åtgärd eller för några direkta eller indirekta följdskador. Företaget har rätten att när som helst stänga ett nytt konto som öppnats i strid med kravet som anges häri.

 

4.12. Bolaget skall hålla dina pengar i ett separat bankkonto för att hålla dessa åtskilda från bolagets egna konton, i enlighet med företagets lagstadgade skyldigheter. Dessa pengar är inte specifikt skyddade i händelse av insolvens.

 

4.13.När du utövar din rätt att avsluta ditt spelande hos oss kommer ditt konto att stängas och välkomstbonusen som kan ha förvärvats kommer att förverkas. Efter stängningen av ditt konto kommer vi att behålla och kan fortsätta att behandla dina personuppgifter som nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. I enlighet med den svenska lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behåller vi all information som lagrats under en period av minst 10 år från stängningen av ditt konto, i syfte att förebygga, upptäcka, analysera och utreda penningtvätt eller finansiering av terroristaktivitet. Efter denna period har löpt ut kommer dina personuppgifter tas bort från våra register.

 

5. VERIFIERING AV DIN IDENTITET, BESTÄMMELSER OM PENNINGTVÄTT

 

5.1. Du garanterar att:

 

5.1.1. Du inte är yngre än 18 (arton) år, eller:

 

5.1.1.2. Den juridiska ålder då spel eller spelverksamhet enligt lag eller jurisdiktion som gäller dig kräver ("laglig ålder") och

 

5.1.2. De uppgifter du lämnade vid öppnandet av ditt konto är korrekta och

 

5.1.3. Du är den rättmätiga ägaren av pengarna på ditt konto och

 

5.1.4. Du är bosatt i Sverige; och

 

5.1.5. Pengarna som satts in av dig inte härrör från någon verksamhet som är olaglig.

 

5.2. Företaget uppfyller EU och nationella lagar, regler och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta transaktioner skall undersökas av bolaget och, om nödvändigt kommer en misstänkt transaktionsrapport utföras av företaget för de behöriga myndigheterna. I alla sådana fall förbjuds företaget från att informera någon spelare eller tredje part, utom i begränsade omständigheter, då en utredning utförs eller kan komma att utföras eller då informationen har varit eller kan komma att överföras till de behöriga myndigheterna. Dessutom i händelsen av misstänkta transaktioner kan företaget avbryta, blockera eller stänga den relevanta spelaren(nas) konto(n) och undanhålla medel som kan krävas enligt lag och/eller av de behöriga myndigheterna.

 

5.3. Alla transaktioner gjorda av spelare på vår webbplats kontrolleras för att förhindra penningtvätt och all annan olaglig verksamhet.

 

5.4. Genom att acceptera villkoren tillåter du oss att genomföra verifikationskontroller som vi kräver av oss själva eller som kan krävas av tredje parter (inklusive tillsynsmyndigheter) för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter samt att förhindra penningtvätt ("kontroller").

 

5.5. Spelarens identitet kommer att verifieras vid registrering, insättning och/eller uttag enligt föreskrifter.

 

5.6. Under vissa omständigheter kan vi behöva kontakta dig och be dig att lämna ytterligare information direkt till oss för att slutföra kontrollerna. Om du inte, eller inte kan förse oss med sådan information kan vi komma att suspendera ditt konto tills du har försett oss med sådan information eller stänga ditt konto permanent.

 

5.7. Om vi inte kan bekräfta att du är av laglig ålder kan vi stänga ditt konto. Om det framkommer att du varit under den åldern när du spelade eller gjorde någon speltransaktion:

 

5.7.1. stängs ditt konto;

 

5.7.2. alla transaktioner gjorda medan du var minderårig kommer att ogiltighetsförklaras och alla relaterade insättningar returneras till dig.

 

5.7.3. eventuella insatser gjorda medan du var minderårig kommer att returneras till dig och

 

5.7.4. vinster som du har ackumulerat under en sådan period kommer att förverkas och skickas tillbaka till oss inkluderat pengar som har tagits ut från ditt konto.

 

5.7.5. Genesis Global Limited och alla tredje parter som det avtalar med i relation till tillhandahållandet av tjänsterna, kommer att hålla information med avseende på din identitet, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress och betalningsuppgifter, i enlighet med vår Sekretess och Cookie Policy. Vi förlitar oss på denna information när vi ingår ett avtal med dig. Du samtycker till att ersätta oss och hålla oss skadelösa mot eventuella kostnader, påståenden, skador och utgifter som uppstår i samband med eventuella falskheter eller felaktigheter i den information som du tillhandahåller oss.

 

6. INAKTIVITET OCH RADERING AV SPELARKONTON

 

6.1. Om en spelares konto förblir inaktivt (dvs. när ingen inloggning sker på webbplatsen) under en period på mer än 12 månader, har företaget rätt att ta ut en månadsavgift för kontounderhåll på 50 kr, från och med den 13:e månaden av inaktivitet. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet, kommer företaget att skicka ett påminnelsemail till användaren via e-postadressen sparad i hans/hennes kontouppgifter. Efter mottagandet av detta påminnelsemail har användaren 30 dagar på sig att logga in på hans/hennes spelkonto. Om ingen inloggning registreras inom denna 30-dagars period kommer 50 kr i riktiga pengakrediter eller bonuspengakrediter att dras från saldot. Om saldot är mindre än 50 kr dras hela beloppet. Om kontot är inaktivt efter 13 månader i följd kommer användaren att skickas ett påminnelsemail varje månad och en månadsavgift på 50 kr kommer att uppstå och dras från de riktiga pengakrediterna eller bonuspengakrediterna på spelarens konto därefter.

 

6.2. Om spelarens konto förblir inaktivt i mer än 12 månader och kontosaldot är 0 kr tillkommer ingen ytterligare kostnad. Inaktivitetsavgiften uppstår varje månad tills nästa inloggning sker på webbplatsen och i detta fall har företaget rätt att blockera spelarkontot.

 

6.3. Om ett spelarkonto förblir inaktivt under trettio (30) månader, vilket innebär att inga transaktioner har registrerats på det specifika kontot under ovan nämnda tid, kommer vi att återförvisa det återstående saldot på detta konto till respektive spelare. Om spelaren inte kan kontaktas på ett tillfredsställande sätt skall den återstående balansen behållas av bolaget.

 

7. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD OCH KUNDINFORMATION

 

7.1. Efter att ha öppnat ditt konto bör du inte avslöja (varken avsiktligt eller oavsiktligt) ditt användarnamn och lösenord till någon annan. Om du har tappat bort eller glömt dina kontouppgifter kan du återställa ditt lösenord genom att klicka på "glömt lösenordet"-länken under inloggningsportalen.

 

8. INSÄTTNINGAR PÅ DITT KONTO

 

8.1. Om du vill medverka i spel eller göra insatser via webbsidan måste du sätta in pengar på ditt konto som du sedan kan använda för att satsa eller spela spel. Vi förbehåller oss rätten att utföra grundläggande kontroller för identifiering av kunderna inom rimlig tid från spelarnas insättningar för att kontrollera efterlevnaden av avsnitt 5 och 11 i villkoren.

 

8.2. Den minsta insättningen som accepteras av SpinIt är 100 kr.

 

8.3. Insättningar till kontantspelkontot görs genom överföring av pengar till företaget konto genom de betalningsmetoder som anges och accepteras på webbplatsen. De betalningsmetoder som finns för närvarande är betalkort, kreditkort, e-plånboksbetalningar, förbetalda kort, Instant Banking, Fast Bank-överföringar och banköverföringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra de accepterade betalningssätten efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig vidare rätten att acceptera vissa betalningssätt endast förutsatt att de uppfyller vissa villkor. Företaget garanterar inte att alla betalningssätt finns tillgängliga vid alla tidpunkter. För att kontrollera vilka betalnings- och uttagsmetoder som finns tillgängliga och tidsförloppet dessa tar att behandla, vänligen besök vår insättningsflik på huvudsidan på vår webbplats.

 

8.4. Vi accepterar inte kontanter som skickas till oss.

 

8.5 I samband med insättningar och uttag av pengar till och från ditt konto ska du endast använda sådana kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som tillhör dig lagligt.

 

8.6. Genom insättning av pengar accepterar du att inte göra några återbetalningskrav, återföringar eller på annat sätt avbryta några insättningar till ditt konto och accepterar att ersätta och kompensera oss för obetalda insättningar.

 

8.7. Det högsta beloppet du tillåts sätta in på en enskild transaktion är 50,000 kr.

 

8.8. En spelare får en välkomstbonus från alla bolagets varumärken. Från 1 januari 2019, när en välkomstbonus har accepterats av ett utav bolagets varumärken är spelaren inte berättigad att ta emot någon ytterligare välkomstbonus på alla befintliga och /eller nyregistrerade konton på Genesis Global Limiteds andra märken. Detta inkluderar, men är inte begränsade till, Spela.com, Pelaa.com, VegasHero.com, CasinoCruise.com, Spinit.com, CasinoJoy.com, Sloty.com, GenesisCasino.com och något annat varumärke som lanseras i framtiden.

 

8.9. Bonusen anges separat på kontot. Den kan endast betalas ut när den har förvandlats till riktiga vinstpengar. Om ett konto innehåller både spelarens egna pengar och bonuspengar kommer bonuspengarna endast bli tillgänglig för att satsa då de befintliga pengarna har använts. Om du överför eller återkallar huvudinsättningen innan du uppfyller bonusomsättningsförhållanden, bonussumman och alla vinster från denna bonus, kommer de att förverkas. Om några satsningar är placerade med bonusbalans, kan bonusen inte avbrytas.

 

8.10. Ditt konto är inte ett bankkonto och är därför inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av något bankförsäkringssystem. Dessutom ger inte några pengar som satts in hos oss på ditt konto någon ränta.

 

8.11. Vi kan när som helst kvittera det positiva saldot på ditt konto mot belopp du är skyldig oss när vi återreglerar eventuella spel eller satsningar enligt dubbla konton, maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet eller fel.

 

8.12. Den tid det tar för din insättning att visas på ditt kontosaldo är följande:

 

Insättningsmetod

Behandlingstid

Kreditkort/Kontokort

Direkt

E-plånbok

Direkt

Förbetalt kort

Direkt

Betalning via mobilfaktura

Direkt

Online banköverföring

Direkt

 

9. UTTAG FRÅN DITT KONTO

 

9.1. Du kan begära uttag av pengar från ditt konto när som helst förutsatt att:

 

9.1.1. Alla betalningar som gjorts till ditt konto har bekräftats som fullständiga och inga har återkallats, skickats tillbaka eller på annat sätt avbrutits.

 

9.1.2. Alla kontroller som avses i punkt 5 ovan har slutförts.

 

9.1.3. För din säkerhet kan du ta ut ett maximalt belopp på 220,000 kr per månad och inte mer än 55,000 kr per vecka, med undantag för progressiva jackpottvinster där inga gränser tillämpas. VIP-spelare kan vara berättigade till större uttagsnivåer.

 

9.2. När vi har godkänt ditt uttag måste du ge tillräcklig information om hur pengarna ska föras över till dig. Alla uttag kommer endast att föras över till samma konto som de medel som betalades in på spelarens konto kom från, om inte bevis lämnats om att detta betalningsmedel har förlorats eller avbrutits. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift på 10 % motsvarande våra egna kostnader (inklusive kostnader för insättningar) för uttag av pengar som inte har använts till spel.

 

9.2.1. Uttag och återbetalningar måste göras till den insättningsmetod som ursprungligen användes eller, om det här inte är möjligt, till ett bankkonto i spelarens namn och med en beskrivning av transaktionen som vi anser lämplig. Det tillkommer en administrationsavgift på 100 kr utöver en behandlingsavgift på 2% för betalningsavgifter.

 

9.3. Spelarmedel som är begränsade från att spela kommer att visas i ett separat saldo på spelarens huvudsida. En spelare kan inte ta tillbaka dessa begränsade medel (bonuspengar).

 

9.4. Det är helt och hållet ditt ansvar att rapportera dina vinster och förluster till ditt skattekontor eller andra myndigheter.

 

9.5. Innan uttag av pengar som inte använts för vadslagning eller satsning kan KYC dokument begäras när det gäller spelare utan spel eller casino aktivitet. Den tid det tar för ett tillbakadragande kommer att bero på huruvida KYC dokumentation behövs och leveranshastigheten däremot skall det vanliga tidsförloppet för ett uttag behandlas enligt följande:

 

Uttagsmetod

Behandlingstid

Kreditkort/Kontokort

1 - 3 bankdagar

E-plånbok

Direkt

Förbetalt kort

N/A

Betalning via mobilfaktura

N/A

Banköverföring

3–5 bankdagar

Online banköverföring

Direkt

 

9.6. Om ett konto inte använts, stängts, blockerats eller uteslutets av någon anledning och för någon tid kan spelaren kontakta vårt supportteam för att återfå några väntande pengar som han fortfarande kan ha på kontot. Vårt supportteam kommer omedelbart inleda en utredning av fordran och spelaren kommer att kontaktas med information om hur medlen kommer att överföras tillbaka till honom.

 

9.7. Vid uttag tillkommer en avgift på 2% vid behandlingsperioden, med en minsta avgift på 9.90 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta. I vissa fall kan det hända att vi tar ut en lägre avgift och det belopp som ska debiteras ska visas innan spelaren gör begäran. Genom att begära ett uttag så accepterar spelaren den angivna avgiften.

 

10. PLACERA EN INSATS ELLER ETT SPEL

 

10.1. Alla transaktioner kommer att slutföras på det språk som du placerat din transaktion.

 

10.2. Det är ditt ansvar att se till att uppgifter om alla transaktioner är korrekta.

 

10.3. Du kan komma åt din transaktionshistorik på webbplatsen.

 

10.4. Vi förbehåller oss rätten att neka hela eller delar av en transaktion som begärs av dig när som helst efter eget gottfinnande. Ingen transaktion godkänns av oss förrän vi har bekräftat för dig att den har godkänts. Om du inte får en bekräftelse på att din transaktion har godkänts bör du kontakta kundtjänst på [email protected]

 

10.5. När din insats har bekräftats kan du inte avbryta transaktionen utan vårt skriftliga medgivande.

 

11. CASINO

 

11.1. Alla casinoregler finns inom själva spelet.

 

12. MASKOPI, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELL AKTIVITET

 

12.1. Följande verksamheter är inte tillåtna och utgör en påtaglig överträdelse av villkoren:

 

12.1.1. Att dela kontouppgifter eller gemensam användning med andra spelare eller enheter och maskopi med tredje part;

 

12.1.2. Att använda orättvis fördel eller inflytande (allmänt känt som fusk), inklusive utnyttjande av ett fel, kryphål eller fel i vår mjukvara, användning av automatiska spelare (ibland kallade "bots") eller utnyttjande av ett "fel".

 

12.1.3. Att åta bedrägliga aktiviteter till din fördel, inklusive användning av stulet, klonat eller annars otillåtet kredit- eller betalkort, som en finansieringskälla.

 

12.1.4. Att delta i någon brottslig verksamhet, inklusive penningtvätt och något brott med straffrättsliga följder.

 

12.1.5. Att föra över medel från en spelare till en annan.

 

12.1.6. Öppning av flera konton (på samma eller olika bolagsvarumärken) för att få mer än en välkomstbonus.

 

12.2. Vi tar alla rimliga steg för att förhindra sådana aktiviteter: upptäcka dem och de relevanta spelarna; och hantera de relevanta spelarna på ett lämpligt sätt. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som du eller annan spelare åsamkas som ett resultat av samverkande, bedräglig eller annan olaglig verksamhet, eller fusk, och vi kommer att avsluta förhållandet med spelaren som vi har ingått en tvist med.

 

12.3. Om du misstänker att en person är i maskopi, fuskar eller genomför ett bedrägeri, vänligen rapportera det till oss via e-post: [email protected].

 

12.4. Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter, andra onlinespel- eller speloperatörer, andra online tjänsteleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningstjänster eller andra finansiella institut om din identitet och om någon misstänkt olaglig, bedräglig eller opassande verksamhet och du godkänner att fullt ut samarbeta med oss för att undersöka sådan verksamhet.

 

12.5. Insättningar gjorda till ditt konto bör stå i proportion till avsett spel. Om det finns en misstanke om missbruk (t.ex. när ett deponerat belopp inte används för en lämplig nivå av spel och spelaren begär ett uttag i förhållande till det deponerade beloppet eller om bolaget misstänker att spelaren missbrukar valutaförändringar) förbehåller vi oss rätten att helt eller delvis annullera insättningar, för att dra tillbaka de kostnader som kan ha uppkommit i samband med detta och stänga ditt konto på obestämd tid. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att begära och få tillfredställande bevis på insättning och ytterligare kopior på personlig identifiering före behandling av ett uttag. Behandlingen av en sådan ansökan kommer att vara helt efter vårt eget godtycke.

 

13. ANDRA FÖRBJUDNA AKTIVITETER

 

13.1. Du bör inte använda webbplatsen för något ändamål som anses vara kränkande, grovt, obscent, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande eller kränkande. Du får inte använda grovt eller aggressivt språk eller bilder, svära, hota eller trakassera någon annan person, inklusive andra användare, eller bete dig på ett sådant sätt mot någon av företagets personal som jobbar med att tillhandahålla webbplatsen eller kundtjänst.

 

13.2. Du skall inte korrumpera webbplatsen, översvämma webbplatsen med information så att den inte fungerar, använda verktyg som kan påverka funktionen av webbplatsen på något sätt till exempel (men inte begränsat till) att släppa eller sprida virus, maskar, logiska bomber (eller liknande). Alla massmail eller eventuella "spam" är strängt förbjudna. Du får inte störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra på någon information av någon form som finns på webbplatsen.

 

13.3. Du ska använda hemsidan endast för personlig underhållning och tillåts inte att återskapa webbplatsen eller någon del av den i någon form utan vårt uttryckliga medgivande. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, de servrar där webbplatsen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är kopplad till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via en ”denial-of-service-attack” eller liknande. När överträdelser av denna bestämmelse sker kommer vi att rapportera dessa brott till de relevanta brottsbekämpningsmyndigheterna och samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart att upphöra.

 

13.4. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av en distribuerad ”denial-of-service-attack”, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av webbplatsen eller nedladdning av material upplagt på denna webbplats eller på någon webbplats länkad till webbplatsen.

 

13.5. Det är förbjudet att sälja, överföra och/eller skaffa konton från andra spelare.

 

14. AVSLUTNING AV OSS

 

14.1. Det är företagets policy med hänsyn till säkerhet, att om ingen transaktion har registrerats på ditt konto under trettio månader (ett “inaktivt konto”) skall vi efterskänka saldot på detta kontot till dig. Således görs medlen alltid tillgängliga för spelare som vill ta ut dem under förutsättning att kontrollerna är i enlighet med dessa villkor.

 

14.2. Ditt inaktiva konto kommer att avslutas med ett skriftligt meddelande (eller försök till meddelande) med hjälp av dina kontaktuppgifter. I händelse av sådan uppsägning från oss, annat än om en sådan avstängning och avslut gjorts i enlighet med punkt 11 (Maskopi, fusk, bedrägeri och kriminell aktivitet) eller paragraf 18 (Brott mot användarvillkoren) i dessa villkor, kommer vi att återbetala ditt saldo till dig på ditt konto.

 

14.3. Företaget kan vägra öppna ett konto eller kan välja att stänga en spelares konto som har öppnats efter eget gottfinnande. Trots detta kommer alla avtalsförpliktelser som redan genomförts eller ingåtts att följas. Om företaget eller spelaren bestämmer att stänga ett konto så ska de riktiga pengar som återstår överföras till den ursprungliga insättningsmetoden och en administrationsavgift på 3% kommer att debiteras, med en avgift på minst 25 kr eller motsvarande i spelarens egna valuta.

 

14.4. Vid alla misstänksamma transaktioner förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller blockera en spelares konto och hålla inne medel, vilket kan krävas enligt lag eller den behöriga myndigheten.

 

15. ÄNDRINGAR PÅ WEBBSAJTEN

 

15.1. Vi kan, i vår absoluta bedömning, ändra eller rätta någon produkt som erbjuds via webbplatsen när som helst för att upprätthålla hemsidan.

 

16. TEKNISKA FEL

 

16.1. När oväntade brister, fel eller felaktigheter förekommer i programvaran eller hårdvaran som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen kommer omedelbara åtgärder att vidtas för att lösa problemet.

 

16.2. Vi tar inte något ansvar för tekniska fel som har orsakats av din utrustning som används för att få åtkomst till webbplatsen eller fel som är relaterade till din Internet-leverantör

 

17. FEL ELLER UTELÄMNANDEN

 

17.1. Ett antal omständigheter kan uppstå när en insats har accepterats eller en betalning görs av oss av misstag. Rimliga insatser görs för att förhindra fel eller försummelser, men systemproblem eller mänskliga fel kan leda till sådana omständigheter. Sådana omständigheter kan bland annat vara, utan att vara begränsat till, följande situationer:

 

a) Godkännande av en insats för ett pris som skiljer sig väsentligt från de som är tillgängliga på marknaden under den tid då insatsen placerades,

b) Felberäkning (inklusive sådan som är på grund av mänskligt fel) av bonus, vinster eller återbetalningar som betalats till dig,

c) Information om insatser eller villkor kan ha fyllts i på ett felaktigt sätt på grund av mänskligt fel eller datorfel,

d) Fel eller försummelser som härrör från förbjudna aktiviteter,

e) Fel eller försummelser som resulterar i att vinster är uppenbart felaktiga eller som skiljer sig från de på marknaden,

f) Fortsatt godkännande av insatser på en marknad eller en händelse som redan har avslutats eller stängts (“sena insatser”).

 

17.2. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag som gjorts på en placerad insats och återreglera densamma vid det korrekta priset eller villkoren som var tillgängliga eller skulle ha varit tillgängliga vid den tidpunkt då insatsen placerades. Insatsen kommer att anses ha ägt rum med villkoren som gällde för den insats eller, i de fall då korrektion eller återreglering av insatsen inte är möjliga, att förklara att en sådan insats är ogiltig och återbetala insatsen i fråga till ditt konto.

 

17.3. Varken vi (inklusive våra anställda eller agenter) eller våra samarbetspartners eller leverantörer är ansvariga för någon förlust eller förluster av vinster som beror på ett fel av oss eller fel av dig. Du förlorar eventuella vinster/förluster som resulterar från sådana fel.

 

17.4. Vi är inte ansvariga för några driftstopp, serverstörningar, eftersläpande eller andra tekniska eller politiska störningar av spelet. Återbetalning kan endast ges enligt ledningens bedömning.

 

17.5. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit ur eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, men inte begränsat till, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förvanskning av data, fel på kommunikation eller linjer, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller försummelser i innehållet.

 

17.6. I händelse av att ett spel har startats men avbryts på grund av fel i systemet ska företaget betala tillbaka summan som satsats i spelet till dig genom att sätta in det på ditt konto eller, om kontot inte finns längre, genom att betala det till dig på ett godkänt sätt. Om du hade en intjänad kredit vid tillfället som spelet avbröts kommer företaget att sätta in det monetära värdet av krediten på ditt konto eller, om kontot inte finns längre, betala det till dig på ett godkänt sätt.

 

17.7. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att satsningar som placerats av spelarna registreras direkt på databasen. Om, på grund av ett avbrott från fel i telekommunikationssystemet, en insats inte registreras på systemet, men dras från saldot, kommer händelsen att undersökas och spelaren kommer att få tillbaka summan av satsningen genom att placera den i spelarens konto i enlighet därmed.

 

17.8. Om ett spel har påbörjats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet, skall följande åtgärder vidtas: (a) (i) erbjuda spelaren möjligheten att slutföra spelet vid nästa inloggning (ii) om spelet inte är slutfört inom 90 dagar så återbetalas beloppet som satsats i spelet till spelaren genom kreditering till spelarens konto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala det till spelaren på ett godkänt sätt och (iii) om spelaren har en upplupen kredit vid tidpunkten spelet avbryts, tilläggs kredit till spelarens konto i det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala till spelaren på ett godkänt sätt (b) avstå från att genomföra ett ytterligare spel om spelet sannolikt kommer att påverkas av samma fel.

 

17.9. Genesis Global Limited har rätt att säga upp spel utan föregående underrättelse eller berättigande. Om spelaren känner sig missnöjd och känner att han vill lämna in ett klagomål i enlighet med sektion 32 § av dessa villkor.

 

18. UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR

 

18.1. Din tillgång och användning av de produkter som erbjuds via webbplatsen är enligt ditt eget val, godtycke och risk.

 

18.2. Vi kommer att förse webbplatsen med rimlig kompetens, skötsel och väsentligen enligt det som beskrivs i villkoren. Vi ger inte några andra löften eller garantier med hänsyn till webbplatsen eller de produkter som erbjuds via webbplatsen och utesluter härmed (i den utsträckning som lagen tillåter) alla underförstådda garantier avseende desamma.

 

18.3. Vi skall inte vara ansvariga för dig i kontraktet, förseelse (inklusive försumlighet) eller för andra verksamhetsförluster, inklusive, men inte begränsade, till förlust av data, vinst, intäkter, verksamhet, möjligheter, välvilja, anseende eller avbrott i verksamheten eller för eventuella förluster som för närvarande inte kan förutses av oss enligt användarvillkoren eller din användning av webbplatsen.

 

19. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN

 

19.1. Du skall kompensera oss fullt ut för eventuella krav, skulder, kostnader, utgifter (inklusive advokatarvoden) och alla andra avgifter som kan uppkomma som ett resultat av ditt brott mot villkoren.

 

19.2. Om du väsentligt bryter mot villkoren förbehåller vi oss rätten, men kommer inte att krävas, att:

 

19.2.1. Förse dig med varsel (med hjälp av kontaktuppgifterna angivna vid registreringstillfället) att du bryter mot att och att du behöver avsluta den relevanta handlingen eller underlåtenheten att agera,

 

19.2.2. Stänga av ditt konto så att du inte kan satsa eller spela spel på webbplatsen,

 

19.2.3. Stänga ditt konto med eller utan förvarning från oss,

 

19.2.4. Återställa från ditt konto beloppet för eventuella utbetalningar, bonus eller vinster som har påverkats av något väsentligt brott.

 

19.3. Vi har rätten att avaktivera användar-ID eller lösenord om du, i vår rimliga mening, har misslyckats att följa någon av bestämmelserna i villkoren.

 

20. IMMATERIALRÄTTER

 

20.1. All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urval och arrangemang av dessa, sammanställda mjukvaruprogram, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen är föremål för upphovsrätt och andra egendomsrättigheter som antingen ägs av oss eller används under licens från en tredje parts rättighetsinnehavare. I den mån något material på webbplatsen kan laddas ner eller kopieras ska sådant material endast laddas ner till en personlig dator och papperskopia-partier ska endast användas för ditt eget personliga bruk och inte kommersiellt.

 

20.2. Under inga omständigheter får användaren av webbplatsen ha något intresse för immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, sakkunskap eller varumärken) som ägs av oss eller någon som helst tredje part.

 

20.3. Inga som helst rättigheter har beviljats oss att använda eller reproducera varunamn, varumärken eller loggor som syns på webbplatsen, förutom det som uttryckligen tillåts enligt användarvillkoren.

 

21. DINA PERSONUPPGIFTER

 

21.1. Vår sekretesspolicy som finns tillgänglig här anger hur vi använder personlig information som du tillhandahåller oss.

 

21.2. Det är ditt ansvar att säkerställa att den personliga informationen om dig hålls uppdaterad. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto om vi misstänker att informationen som du tillhandahållit oss inte är korrekt. Vi kommer att behandla information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy och Cookie Policy.

 

22. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN

 

22.1. Om du vill framföra ett klagomål angående webbplatsen bör första steget vara att snarast möjligt kontakta vår kundtjänst på [email protected]

 

22.2. Vid händelse av en tvist godkänner du att uppgifter som är registrerade på servern gäller som slutgiltig informationskälla för att bestämma utgången av klagomålet.

 

22.3. Du godkänner att vid den osannolika händelse att resultatet på din skärm och spelservern skiljer sig, så är det resultatet som anges på servern som gäller. Du bekräftar och godkänner att våra register är den slutgiltiga grunden till beslut angående villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i relevanta onlinespelsaktiviteter och resultatet av detta deltagande.

 

22.4. När vi kontaktar dig angående en sådan tvist gör vi det via dina angivna kontaktuppgifter.

 

23. ÖVERSÄTTNING

 

23.1. Användarvillkoren kan publiceras i flera språk för informationsändamål och för enkel tillgång för kontohållare. Däremot, den engelska versionen är den enda rättsliga grunden för förhållandet mellan dig och oss och utifall eventuella skillnader mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av villkoren, gäller den engelska versionen.

 

24. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

24.1. Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta, licensiera eller förbinda villkoren, helt eller delvis, till någon person, under förutsättning att en sådan överlåtelse kommer att vara på samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig.

 

25. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

 

25.1. Vi kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuella brister i uppfyllandet eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt villkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, naturkatastrofer, krig, civil uppståndelse, avbrott i allmänna kommunikationsnät eller -tjänster, arbetsmarknadskonflikter eller DDOS-attacker och liknande internet-attacker som har en negativ effekt ("Force Majeure"). Vår prestation anses vara uppskjuten under den period som Force Majeure-händelsen fortgår och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda under hela denna period. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att få Force Majeure-händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter kan fullgöras trots Force Majeure-händelsen.

 

26. AVSÄGELSE

 

26.1. Om vi misslyckas med att insistera på strikt efterföljande av någon av dina skyldigheter eller om vi misslyckas med att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi är berättigade till ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och befriar dig inte från att uppfylla sådana skyldigheter.

 

26.2. Ett avstående av oss i någon standard skall inte utgöra ett avstående av någon senare standard. Inget avstående av oss från någon av bestämmelserna i villkoren skall vara effektivt om det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen i enlighet med ovan.

 

27. AVSKILJBARHET

 

27.1. Om något av de villkor som är fastställda skulle vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart i någon utsträckning skall sådan regel, villkor eller bestämmelse i den utsträckning det går skiljas från de övriga villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta gälla i den utsträckning som tillåts av lagen. I sådana fall där en del anses ogiltig eller icke verkställbar ska den ändras på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att, så nära som möjligt, återspegla vår ursprungliga avsikt.

 

28. LAG OCH RÄTTSSKIPNING

 

28.1. Användarvillkoren skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

 

28.2. Sveriges domstolar skall ha en icke-exklusiv rättsskipning över alla tvister som följer av själva användarvillkoren.

 

29. ANSVARSFULLT SPELANDE

 

29.1. Vi strävar efter att stödja ansvarsfullt spelande som policy för vår kundvård och vårt sociala ansvar. Vi anser att det är vårt ansvar gentemot er, våra kunder, att säkerställa att ni uppskattar er spelerfarenhet på vår sida, samtidigt som ni är fullt medvetna om de sociala och ekonomiska skador som sker i samband med spelproblem. Vi har en rad av ansvarsfulla spelverktyg som hjälper er att förbli medvetna om er aktivitet som insättningar, spelande, förluster och sessionsgränser samt andra alternativ som självavstängning. Observera: när du sätter en gräns på ditt konto för att minska din aktivitet tillämpas denna omedelbart. Dock är ökningar föremål för en 72-timmars ångerperiod. Dessa kan inte tillämpas retroaktivt vilket innebär att befintliga transaktioner på ditt konto inte kan göras ogiltiga.

 

29.1.1. Insättningsgränser - För att hjälpa våra spelare att spela ansvarsfullt kan ni sätta en insättningsgräns under "Mitt konto" delen. Gränser kan ändras när som helst eller genom att kontakta [email protected]. Alla insättningsgränser som satts på ett konto på ett av bolagets varumärken gäller kollektivt på alla varumärken och därför kommer alla insättningar på alla konton på alla varumärken räknas när insättningsgränsen är nådd.

 

29.1.2. Inställning av inloggningsgränser - En spelare kan ange en daglig, vecka eller månads inloggningsgräns från knappen som är synlig på alla sidor eller genom att gå till "Mitt konto". Gränser gäller över alla bolagets varumärken och därför räknas dessa sammanlagt på alla konton kunden kan ha, med bolagets olika varumärken.

 

29.1.3. Meddelanden kommer med jämna mellanrum att visas på skärmen under din inloggade tid för att ge dig information om hela din spelsession och dina vinster och förluster under denna tiden. Dessa aviseringar ger dig möjlighet att antingen fortsätta spela eller att avsluta din spelsession.

 

29.1.4. Själv Uteslutning - Om du behöver ta en paus från spelandet kan du utesluta dig själv under en bestämd eller obestämd tid. Om du väljer att själv utesluta på obestämd tid och utan att föreskriva en viss tid kan du inte begära att lyfta självuteslutning före utgången av 12 månader.

 

29.1.5. Du kan själv utesluta i 24 timmar med hjälp av panik-knappen som finns på varje sida när du använder ditt konto. En självuteslutningsperiod kan också ställas in genom att trycka på ”Mitt konto” -fliken.

 

29.1.6. Innan du bekräftar din självuteslutnings begäran kommer du att få information om konsekvenserna av självutslagning. Om du väljer att själv uteslutas uppmuntrar vi dig att överväga att utvidga din självuteslutning hos andra fjärrspeloperatörer som du för närvarande använder. Själv uteslutning gäller för alla bolagets varumärken. Vi vill också göra dig uppmärksamma på att det finns programvara som förhindrar en enskild dator från att komma åt online spelwebbplatser, till exempel www.gamban.com eller www.gamblock.com. Om du behöver ytterligare information eller hjälp angående vår funktionalitet, kontakta Support.

 

29.1.7. Eventuella obestämda satsningar vid tidpunkten för ditt självuteslutande avgörs på normalt sätt, i enlighet med de normala tidsramarna och om senare tillämpliga betalas vinster till dig. Självuteslutnings kontoblockeringar kan inte göras ogjorda under den överenskomna självuteslutningsperioden. Om du åtnjuter en VIP-status och du begär eller ditt konto är tillfälligt eller permanent under Självuteslutning eller ditt konto är inaktivt/ blockerat av någon särskild anledning, kommer du att förlora statusen som VIP-spelare. Dessutom strävar vi efter att tillämpa din Självuteslutning så fort det är praktiskt möjligt, var god ha i åtanke att denna process tar en rimlig arbetstid att implementera. Ditt själv uteslutande kommer inte att påbörjas förrän den har genomförts i fullo och kommunicerats med dig.

 

29.1.8. Det är härmed klargjort att oavsett längden på din självuteslutningsperiod, vid slutet av en sådan självuteslutningsperiod kommer en sådan självuteslutning ta slut och du kommer att tillåtas att börja spela hos bolaget igen.

 

29.1.9. När du begär självuteslutning godkänner du att uppge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång / användning av webbplatsen och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att självutesluta dig kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självuteslutning. När du godkänner att självutesluta dig accepterar du dock att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå självuteslutningen. Följaktligen har vi inget ansvar eller skyldighet för eventuella följande konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakats, som du kan lida av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter spela via andra onlinekonton där du har ändrat några av registreringsuppgifterna eller du uppger missvisande, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller på andra sätt försöker kringgå den överenskomna självuteslutningen. Om du självexkluderar dig själv från en hemsida som drivs av Genesis Global Limited, så kommer det att gälla för alla andra varumärken. Som en självexkluderad spelare så bör du inte öppna ett annat konto på någon annan webbplats för den tidsperioden du valde. Om du skulle öppna ett annat konto på en webbplats som drivs av Genesis Global Limited så förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto omedelbart, utan någon underrättelse i förväg samt ogiltighetsförklara vinster. Pengar som återstår i din balans med riktiga pengar kommer att återbetalas minus en administratiionsavgift upp till 10%.

 

29.1.10. Om en spelare självutesluter sig från sitt konto, så kommer riktiga pengar som finns på kontot, som inte är anslutna till välkomstbonusen, att återbetalas tillbaka till den betalningsmetod som användes vid insättning. I det fall då denna metod inte är tillgänglig så måste spelaren kontakta kundsupport [email protected] för att ordna en alternativ metod för sitt uttag. En behandlingsavgift tillkommer.

 

29.1.11. Underårigt spelande - Det är olagligt för personer under 18 år att öppna ett konto eller spela på vår webbplats. Vi genomför ålderskontroller på alla våra kunder som använder betalningssystem som är tillgängliga för människor under 18 år och utför dessutom slumpmässiga ålderskontroller på kunder som använder andra former av finansiering. Observera att om vi finner att någon under 18 år använder webbplatsen kommer eventuella vinster att förverkas och kan också rapporteras till myndigheterna.

 

29.1.12. Filtreringssystem - Filtreringslösningar låter föräldrar reglera tillgången till internet, baserat på valda kriterier. Föräldrar kan använda filter för att förhindra sina barn från att bland annat komma åt spelsidor. Om du delar din dator med vänner eller familj som är under laglig ålder för att registrera sig eller satsa på vår sajt eller om du har begärt självuteslutning från spelsajter kan du överväga föräldrars filtreringslösningar.

 

29.1.13. Varje begäran för att göra de gränser som beskrivits ovan mindre restriktiva kommer att åtföljas av en 72-timmars avkylningsperiod.

 

29.2. Vi strävar efter att stödja ansvarsfulla spelinitiativ och uppmuntrar dig att hitta information om ansvarsfullt spelande genom att besöka www.stodlinjen.se/

 

30. LÄNKAR

 

30.1. Där vi ger länkar till andra webbplatser gör vi det endast i informationssyfte. Du använder sådana länkar på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller för den information som finns på dem.

 

31. CHATTRUM (BLOGG)

 

31.1. Företaget ger sina kunder möjligheten att använda sig av ett chattrum där man kan kommunicera med andra registrerade spelare som använder webbplatsen. Vi sätter chattrummets policy och förbehåller oss rätten att ändra dessa regler när som helst med eller utan förvarning. Genom att använda detta chattrum förbinder du dig till att följa dessa villkor.

 

31.2. Chattrummet är avsett för legitima kommentarer och konstruktiv diskussion. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de enskildas rättigheter att kommentera i alla chattrum som är inrättade av oss. Allt ansvar för användning av dessa chattrum bärs enbart av användaren.

 

31.3. Varje användare av vårt chattrum förbinder sig att inte skriva några kommentarer som är:

 

31.3.1. Nedsättande i naturen eller någon annan information som användaren inte har någon laglig rätt att lämna ut eller på annat sätt är olaglig,

 

31.3.2. (Eller innehåller något som är) rasistiskt, vulgärt, hatiskt, obscent, vanvördigt, hotfullt, kränkande eller stötande,

 

31.3.3. Har för avsikt att uppträda som en annan person eller enhet,

 

31.3.4. Postat i syfte att marknadsföra,

 

31.3.5. Eller innehåller en länk till något virus, skadade filer, keyloggers eller annan skadlig kod eller material som kan skada datorn, informationen eller den ekonomiska säkerheten för någon part,

 

31.3.6. En kommentar som är avsedd att dra fördel eller medvetet går ihop med eller mot andra spelare som använder vår webbplats eller som bidrar till verksamhet av misstänkt eller kriminell natur,

 

31.3.7. En länk till avsiktligt falska eller vilseledande uppgifter eller andra uttalande som försöker manipulera en marknad på ett orättvist sätt

 

31.3.8. Ett försök att samla in eller lagra data om andra användare,

 

31.3.9. Ett missbruk av forumets funktionalitet

 

31.3.10 Information som skyddas av någon form av immateriell egendom, registrerat eller oregistrerat, eller avtalsenliga, lagstadgade och rättvisa förtroendeskyldigheter,

 

31.3.11. På ett annat språk än det modersmål som används i det specifika forumet.

 

31.4. Vårt forum övervakas och alla konversationer loggas eller registreras. Vi förbehåller oss rätten att vägra lägga upp kommentar/er och att utreda och vidta åtgärder som kan inkludera, men inte begränsas till, nedläggning av konton som tillhör användare som bryter mot dessa villkor. Vi förbehåller oss också rätten att stänga eller ta bort chattrum utan förvarning och även att rapportera misstänkta chattar eller kommentarer till de berörda myndigheterna.

 

31.5. Genesis Global Limited samlar in dina personuppgifter för att administrera och driva tjänster, förhindra bedrägeri, försvara våra lagliga rätter och för efterlevnad av bestämmelser vad gäller de tjänster vi tillhandahåller. Genesis Global Limited garanterar att dina personuppgifter inte kommer att säljas, hyras eller handlas och de kommer inte att avslöjas om inte följande villkor uppstår.

 

31.5.1. Om det finns en misstänksamhet för bedrägeri eller brott mot den handel gällande handlingarna som utförs av användaren, eller utifall du bestämmer dig för att ingå i en tvist mot oss via en tredje part, så förbehåller vi oss rätten att lämna dina personliga/kontouppgifter via ett tredje part-forum såsom AskGamblers samt dina privata uppgifter efter behov, samt till kreditreferenser och organ som förebygger bedrägeri. Det samma gäller för nationella och internationella tillsynsorgan och domstolar när de behöver sådan information, som lagar och förordningar kräver. Med undantag för dessa situationer, under tiden som använder webbplatsen hos Genesis Global Limited, är din personliga information rimligt säker från obehörig användning, skada, modifiering eller avslöjande, av alla rimliga åtgärder.

 

31.5.2. SpinIt Sekretesspolicy gäller din personliga data. Förutom att vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina uppgifter (inklusive material som du skickar i chattrummen), i enlighet med sekretesspolicyn så informeras du härmed att om ett klagomål som rör sig om eventuellt förolämpande material och / eller material som annars bryter mot dessa användarvillkor, är det SpinIt policy att inte motsätta sig en ansökan till en domstol för offentliggörande av personuppgifter om inlägg i chattrummen (eller någon annanstans på platsen). Likaså är det SpinIt policy att inte avslöja sådana uppgifter om inte en sådan förfrågan begär; eller offentliggörande är tillåten i enlighet med SpinIt sekretesspolicy; eller offentliggörande är tillåtet på grund av undantag i tillämplig lagstiftning om dataskydd (som bland annat kan innefatta rätten att avslöja misstänkta innehåll till berörda myndigheter).

 

32. KLAGOMÅLSHANTERING

 

32.1. Företaget strävar efter att erbjuda högkvalitativ service till sina spelare hela tiden. Spelare kan dock av olika anledningar känna att de inte är nöjda med nivån och/eller kvaliteten på tjänsterna och kanske vill lämna in ett klagomål. Drabbade spelare kan skicka ett e-mail till [email protected] med så mycket information som möjligt.

 

32.2. Vårt supportteam kommer att försöka hantera en spelares klagomål så snart som möjligt. Om supporten inte kan lösa klagomålet kommer det att gå vidare till ledningen för en lösning.

 

32.3 I vilket fall som helst kommer spelaren att få ett svar på sitt klagomål inom 10-30 arbetsdagar.

 

32.4 Onödiga och skadliga klagomål accepteras inte. Ett klagomål ska enbart behandlas en gång och försök i att orimligt fortsätta ett klagomål där en godkänd tredjepart eller behörig domstol är nästa steg kommer att resultera i en administrativ avgift på 100 kr.

 

Licensiering & reglering

Genesis Global Limited är ett bolag registrerad på Malta (C65325), och opererar i enlighet med landets lagar, med säte på följande adressen; 28, GB Buildings, Level 3, Watar Street, Ta’ Xbiex, XBX 1301, Malta. Du kan kontakta oss på +46 200 896 340 eller [email protected]. Genesis Global Limited är licensierad och reglerad av Spelinspektionen www.spelinspektionen.se med start den 1 Januari och fram till den 31 December 2023. Att spela kan vara skadligt. På vår sida om ansvarsfullt spelande så hittar du verktyg som hjälper dig att behålla kontrollen och www.stodlinjen.se erbjuder stöd till personer med spelproblem.

 

ATT SPELA SOM MINDERÅRIG ÄR ETT BROTT.

 

Vänligen rotera din enhet